Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Chiny: zagrożenie kryzysem finansowym wywołuje obawy globalne o powtórkę z Lehmann Brothers

Dynamika giełd chińskich w pierwszym dniu tygodnia odzwierciedlała szereg działań podjętych przez władze, mających na celu przywrócenie zaufania inwestorów na jednym z najsłabszych rynków akcji na skalę globalną. Jak podaje Bloomberg, zagraniczne fundusze kontynuują masowe wycofywanie się z rynku, osiągając w tym miesiącu rekordowe odpływy.

Ruchy cenowe ponownie ukazały, w jaki sposób chińskie wysiłki w kierunku ożywienia rynków stoją w obliczu obaw o perspektywy gospodarcze. W niedzielę opublikowane dane wyraźnie wskazały, że zyski w sektorze przemysłowym spadły o 6,7% w lipcu w porównaniu z rokiem poprzednim, co wzmocniło przekonanie, że ożywienie gospodarcze straciło impet. 

Chaos na chińskim rynku nieruchomości. Jak kryzys Evergrande i Country Garden wpłynie na globalną gospodarkę

W Chinach rośnie napięcie

Obawy związane z narastającym kryzysem finansowym w Chinach, będącym efektem rosnącego zadłużenia oraz osłabiającej się gospodarki, stawiają pod znakiem zapytania stabilność światowych rynków finansowych. Rynek szuka analogii do 2008 roku i Lehmann Brothers.

 

Dynamika chińskiego sektora nieruchomości nadal generuje wzrastające napięcia. Spółka Evergrande powróciła na parkiet giełdy w Hongkongu, na którego dźwięk notowań długo czekano. Kiedyś dominujący gracz na rynku nieruchomości w Chinach, obecnie jej notowania odzwierciedlają ogromny dług, który spowodował załamanie. Długotrwałe zawieszenie obrotu akcjami Evergrande, wyczekujące na punkt zwrotny i zmianę sentymentu, zakończyło się spadkiem notowań o 90% po ich wznowieniu.

Akcje Evergrande są dostępne na platformie SaxoTradoGo pod tym linkiem.

evegrande

18 spółek zagranicznych, których akcje, według analityków, mogą wzrosnąć ponad 60%

Firmy developerskie, w tym Evergrande i Country Garden, stają w obliczu wyzwań finansowych, które mogą wpłynąć na krajowe i międzynarodowe gospodarki. Efektem tego są skutki lat pozorowanego wzrostu.

Zarówno Evergrande, jak i Country Garden, są tylko dwoma z wielu podmiotów z branży nieruchomości w Chinach, które borykają się z konsekwencjami narastającego kryzysu. Ich wysiłki mają na celu nie tylko uniknięcie bankructwa, ale także dostosowanie się do rządowych regulacji i zmieniających się preferencji konsumentów, które wpływają na rynek. Restrukturyzacja długu, negocjacje z wierzycielami i podejmowanie strategicznych decyzji stanowią kluczowe elementy decydujące o przyszłości tych firm i kształtują dalszy los chińskiego sektora nieruchomości.

Chiński model gospodarczy boryka się z problemami. Przed Pekinem ciężkie decyzje

Jak problem długu w Chinach może spowodować kryzys finansowy

Zaskakująco, wtorek przyniósł kolejny dzień wzrostów na chińskim rynku akcji po wprowadzeniu przez Pekin środków stymulacyjnych. Choć krótkoterminowe zyski firm takich jak Alibaba wydają się zachęcające, to nie rozpraszają widma długoterminowego mroku nad chińską gospodarką.

W wywiadzie udzielonym przez analityczkę w Chinach, Charlene Chu z Autonomous Research, omówione zostały kluczowe elementy, które mogą prowadzić do ewentualnego kryzysu finansowego w Chinach.

Zaczyna się szczyt BRICS w RPA: Dolar vs. Juan. Ambicje walutowej dominacji

Chu zwraca uwagę na niepokojącą kondycję sektora nieruchomości, który stanowi 70% bogactwa chińskich gospodarstw domowych. „Ceny istniejących mieszkań spadły o 9% w lipcu w dużych miastach, co stanowi największy spadek w ciągu dekady" – mówi. Obawy związane z tym spadkiem cen oraz niewypłacalnością dewelopera Country Garden Holdings i problemami z produktami finansowymi zarządzanymi przez Zhongrong International Trust dodatkowo wzmagają niepewność na rynku.

Wyzwania rosyjskiej gospodarki w obliczu słabego rubla, drukowania pieniędzy oraz inflacji. Bankructwo Rosji wg eksperta

Rozrastający się dług oraz osłabiające się zaufanie stanowią poważne zagrożenia. „Totalny dług kredytowy wzrósł 8,5 raza od 2008 roku, podczas gdy PKB wzrósł tylko o 3,9. Dług znacznie przewyższa już dostępne zasoby" – wyjaśnia Chu. To oznacza, że w przypadku spowolnienia gospodarczego, zdolność do spłaty długu staje się znacznie mniejsza.

Jednak nie tylko liczby budzą obawy. Kluczowym aspektem jest również zaufanie, które obecnie jest delikatne. „Prawdziwym ryzykiem, które teraz staje przed nami, jest to, że jeśli nie poprawi się sytuacja makroekonomiczna (...), możemy mieć problem z utrzymaniem zaufania" – mówi Chu. Strach przed utratą zaufania może prowadzić do destabilizacji systemu finansowego, ograniczając tym samym zdolność do podejmowania nowych inwestycji.

20 światowych producentów gier z bardzo dobrymi prognozami analityków, w tym dwie spółki z GPW

Interwencja rządu napotyka na ograniczenia. W odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości działania rządu, Chu zaznacza, że jest to kwestia skomplikowana: „Zdecydowanie mają środki na interwencję, ze względu na relację długu rządu centralnego do PKB, wynoszącą około 25-30%. Jednak obecnie istnieje pewna niechęć w tym zakresie". Rząd obawia się utraty zaufania inwestorów i stara się zachować dostęp do swoich zasobów.

Charlene Chu zwraca również uwagę na trudności związane z długami samorządów lokalnych. „Długi samorządów lokalnych są w trudnej sytuacji, szczególnie gdy rząd centralny wyznacza im cel redukcji ukrytego zadłużenia. W 2008 roku, kiedy wprowadzono 4-bilowy program stymulacyjny renminbi, problemu długów samorządów lokalnych nie było". Ten aspekt komplikuje sytuację i ogranicza zdolność rządu do interwencji.

Chu podsumowuje, że Chiny stoją obecnie przed licznymi wyzwaniami strukturalnymi i cyklicznymi, które mogą prowadzić do kryzysu finansowego. „Chiny nigdy nie wrócą do poziomów wzrostu sprzed pandemii" – mówi. Dla inwestorów kluczowe jest monitorowanie sytuacji i zrozumienie, że problemy te mogą wpłynąć na trwałą stabilność chińskiej gospodarki.

Ostatnie wzrosty chińskich akcji, takich jak Alibaba, pomimo zapewnień stymulacyjnych ze strony Pekinu, nie likwidują długoterminowych obaw dotyczących kondycji gospodarki Chin. Inwestorzy świętują krótkoterminowy impuls, ale pytanie brzmi, czy to wystarczy na przeciwdziałanie głębszym problemom. Wartościowe lekcje płynące z analizy wywiadu z Charlene Chu sugerują, że kluczowe dla przyszłości Chin i globalnych rynków finansowych będzie zrozumienie i świadomość potencjalnych długoterminowych problemów.

George Soros świętuje 93. urodziny. Wnioski z Alchemii Finansów

udostępnij:
2