Przejdź do treści
Kategoria::
Kategoria

Vanguard i Blackrock, dwie największe firmy inwestycyjne, odchodzą od poparcia postulatów ESG. To może wyznaczyć nowy trend w USA

Vanguard i Blackrock ruszyły w tym samym kierunku, zmniejszając swoje poparcie dla postulatów dotyczących problemów klimatycznych i społecznych w firmach. Choć fundusze utrzymują, że ich nastawienie do poruszanych kwestii pozostaje takie samo, liczba popartych postulatów zdecydowanie spadła w porównaniu do poprzedniego roku.


Vanguard obecnie zarządza aktywami o łącznej wartości powyżej 8,2 bln dolarów. Na to składa się 430 funduszy, z czego 203 operują w Stanach Zjednoczonych, a pozostałe 227 w pozostałych częściach globu. To czyni spółkę drugą największą firmą inwestycyjną, zaraz po Blackrock. Obaj tytani rynku finansowego zdają się zmierzać w tę samą stronę, jeśli chodzi o wspieranie postulatów udziałowców odnośnie rozwiązań ESG w firmach, w których mają swoje udziały.

Kryzys energetyczny: dramatyczne spadki w sektorze zielonej transformacji. Branża pod lupą

Spadek poparcia dla postulatów ESG

W najnowszym raporcie podsumowującym rok obrotowy 2022-23 (zakończony w czerwcu), Vanguard poinformował, że spośród 359 postulatów dotyczących problemów społecznych i środowiskowych wsparł zaledwie 2%. To oznacza spadek o 10 p. p. w porównaniu do poprzedniego roku.

Jak tłumaczą zarządzający w raporcie, wynika to z rosnącej liczby postulatów ESG, których w tym roku było o 69 więcej niż w zeszłym. Podkreślają oni, że w wyniku zmian wprowadzonych w listopadzie 2021 r. przez SEC, liczba wniosków akcjonariuszy wzrosła, a także ich charakter zdecydowanie się zmienił. Proponowane rozwiązania zdaniem zarządzających zbyt mocno wpływały na działania spółek, nie wprowadzając jednocześnie wystarczających ulepszeń.

Vanguard podkreślił, że spółki w Stanach Zjednoczonych w ostatnich latach znacząco poprawiły komunikację związaną z działaniami dotyczącymi ESG ze względu na rosnące zainteresowanie akcjonariuszy, a obecnie prezentowane wnioski dotyczyły w znacznej mierze już nie ujawniania informacji, a określonych działań, które mogłyby znacząco zmienić działalność operacyjną spółek. W innych przypadkach, wnioski akcjonariuszy prowadziły do rozwiązań, które w części zostały osiągnięte przez inne działania zarządu. W takich sytuacjach fundusz odrzucał proponowane postulaty.

Chiny: zagrożenie kryzysem finansowym wywołuje obawy globalne o powtórkę z Lehmann Brothers

Ogólna tendencja w Stanach Zjednoczonych

W całych Stanach Zjednoczonych widać tendencję spadku poparcia dla postulatów ESG. Wsparcie wniosków akcjonariuszy w spółkach USA w tym roku spadło do 25% z 38% rok wcześniej.

Podobną drogą zmierza również Blackrock, który w tym roku poparł jedynie 7% wniosków ESG, co oznacza spadek z 22% z poprzedniego roku. Firmy te podtrzymują narrację, że ich nastawienie w sprawie samych postulatów nie zmieniło się, jednak różnice w porównaniu do poprzedniego roku wydają się na tyle duże, że ciężko uwierzyć w to, iż wynikają one jedynie ze zmiany charakterów wniosków.

Nvidia rozbudziła rynek i oczekiwania względem spółek technologicznych. Kluczowe będą teraz wyniki Salesforce

udostępnij:
47