GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 mar 2023, 18:09

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

Uchwała Nr 222/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym obligacje strukturyzowane wyemitowane przez UNICREDIT BANK AG w ramach 1 (jednej) serii obligacji, o której mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie obligacji tej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 222/2023

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 17 marca 2023 r.

Lp.Kod ISIN obligacjiNazwa skrócona obligacjiWolumen emisji
1.DE000HVB7H41UCXXALEP03257.633

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości