Grupa Azoty szacuje EBITDĘ w IV kw. na minus 296 mln zł, wynki obciążone odpisami | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 mar 2023, 22:02

Grupa Azoty szacuje EBITDĘ w IV kw. na minus 296 mln zł, wynki obciążone odpisami

Grupa Azoty szacuje, że w czwartym kwartale 2022 roku wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 5,107 mld zł i wynik EBITDA w wysokości minus 296 mln zł, przy marży EBITDA minus 5,8 proc. - poinformowała spółka w komunikacie. Strata netto przekroczyła 1 mld zł.

Wyniki Grupy Azoty w IV kwartale 2022 roku obciążone zostały istotnymi odpisami aktualizującymi wartość niefinansowych aktywów trwałych oraz wartość zapasów wyrobów gotowych, półproduktów i surowców. Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących te aktywa została podana przez spółkę 13 marca.

Odpisy aktualizujące wartość zapasów utworzonych w IV kwartale skutkowały pomniejszeniem skonsolidowanych wyników EBIT i EBITDA o około 404 mln zł. Wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za 2022 rok o 963 mln zł.

Konsensus PAP Biznes, sporządzony przed informacjami o odpisach, zakładał, że Grupa Azoty w czwartym kwartale 2022 roku miała 5,96 mld zł przychodów, 406,9 mln zł EBITDA, 212,6 mln zł EBIT i 115,8 mln zł zysku netto.

W całym 2022 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 24,7 mld zł i wynik EBITDA w wysokości 2,5 mld zł, przy marży EBITDA 10,3 proc. Zysk netto sięgnął 584 mln zł.

"Wyniki Grupy Azoty były determinowane w znacznej mierze rynkowymi skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i rekordowym wzrostem cen surowców do produkcji oraz mediów energetycznych. W konsekwencji sytuacji makroekonomicznej we wszystkich segmentach działalności odnotowano istotny wzrost cen produktów i jednoczesny spadek wolumenów sprzedaży oraz brak równowagi popytowo-podażowej. Istotnym czynnikiem wpływającym na wyniki była również rosnąca inflacja i będący jej skutkiem wzrost kosztów stałych" - napisano w komunikacie.

SEGMENT AGRO

W segmencie Agro w IV kwartale 2022 roku głównymi determinantami wyników były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych.

Ceny gazu ziemnego podlegały bardzo dynamicznym zmianom, notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 22 do 160 EUR/MWh. W związku z obserwowanym trendem spadkowym cen gazu ziemnego, w październiku 2022 roku w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty podjęto decyzję o przywróceniu wstrzymanej lub ograniczonej w sierpniu 2022 roku produkcji nawozów azotowych.

Grupa Azoty podała, że rynek nawozów w IV kwartale 2022 roku znajdował się w stagnacji. Producenci oczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związku z nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali się z zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewali się z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu. Konsekwencją rozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowych nawozów u producentów i dystrybutorów. Dodatkowym czynnikiem ograniczenia zakupów przez odbiorców były niepokojące sygnały ze strony rynku rolnego, zwłaszcza obserwowany trend spadkowy cen płodów rolnych, czemu sprzyjały wysokie wolumeny zbóż pochodzących z Ukrainy.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu Agro znacząco spadła względem IV kwartału 2021 roku i ukształtowała się na poziomie minus 5,3 proc. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

SEGMENT CHEMIA

W segmencie Chemia w IV kwartale 2022 roku był niski popyt na produkty oraz import konkurencyjnych cenowo produktów z kierunków azjatyckich. Jednocześnie wzrosły ceny r/r wszystkich produktów, za wyjątkiem siarki, przy jednoczesnym spadku cen w relacji do poprzedniego kwartału (z wyjątkiem melaminy). Wolumen sprzedaży produktów był istotnie ograniczony w relacji do analogicznego kwartału roku poprzedniego; jedyne wzrosty odnotowano w przypadku siarki.

Na rynku obserwowano niskie zapotrzebowanie na alkohole OXO, plastyfikatory, biel tytanową, melaminę oraz NOXy z uwagi na dużą podaż produktów segmentu na rynku europejskim pochodzących z importu z Azji. Rynek monitorował również możliwe skutki zwiększenia potencjału eksportowego Chin ze względu na odbudowę produkcji w wyniku złagodzenia środków zapobiegawczych wprowadzonych w ramach polityki "zero COVID". Ograniczona od lipca 2022 roku produkcja melaminy w spółce Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" została częściowo przywrócona z końcem października 2022 roku.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie minus 3,9 proc. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

SEGMENT TWORZYWA

W segmencie Tworzywa w IV kwartale 2022 roku odnotowano spadek cen surowców (benzen, fenol) i produktów w relacji do poprzedniego kwartału, przy czym w relacji do IV kwartału roku ubiegłego ceny kształtowały się na wyższym poziomie. Ceny rynkowe poliamidu znajdowały się w trendzie spadkowym w wyniku słabego popytu, napływu towaru z importu oraz spadku cen surowców i energii. Odczuwalne były ograniczenia popytu z praktycznie wszystkich branż: motoryzacyjnej, sektora budowlanego, opakowań oraz elektroniki i elektrotechniki.

W związku ze zmianą warunków rynkowych, w tym na skutek spadku cen podstawowych surowców (benzenu i fenolu) w relacji do poprzedniego kwartału, w październiku 2022 roku podjęto decyzję o wznowieniu produkcji kaprolaktamu i poliamidu 6 w zakładach produkcyjnych Emitenta oraz spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", która została wstrzymana w sierpniu 2022 roku w związku z wysokimi kosztami surowców.

Wypracowana w IV kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu Tworzywa ukształtowała się na poziomie minus 43,4 proc. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Ostateczne wyniki Grupy Azoty zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za 2022 rok, którego publikacja została zaplanowana na 30 marca.

(PAP Biznes), #ATT

pr/

Zobacz także: Grupa Azoty SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości