Walne CD Projekt zdecyduje o nowym programie motywacyjnym i umorzeniu akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 mar 2023, 18:29

Walne CD Projekt zdecyduje o nowym programie motywacyjnym i umorzeniu akcji

Walne zgromadzenie CD Projekt, zwołane na 18 kwietnia, zdecyduje m.in. o wprowadzeniu nowego programu motywacyjnego na lata 2023-2027 oraz o umorzeniu akcji nabytych w zeszłym roku w ramach skupu akcji własnych - poinformował producent gier w komunikacie.

Porządek obrad walnego zgromadzenia CD Projekt obejmuje uchylenie uchwały z 20 grudnia 2022 roku w sprawie wprowadzenie programu motywacyjnego do 2027 roku, a także zmiany uchwały z grudnia 2022 roku w sprawie zaniechania realizacji programu motywacyjnego za lata 2020-2025.

Akcjonariusze CD Projekt będą głosować nad uchwałami dotyczącymi wprowadzenia programu motywacyjnego A i B. W celu realizacji tych programów walne zgromadzenie ma zdecydować o emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii O i P.

Program motywacyjny A skierowany jest do wybranych osób spośród pracowników i współpracowników CD Projekt i jego grupy kapitałowej, którzy nie są członkami zarządu spółki. Program motywacyjny B skierowany jest dodatkowo do członków zarządu CD Projekt oraz spółek z grupy kapitałowej.

Celem programu jest stworzenie mechanizmów zwiększających stabilność związania jego uczestników z grupą. Celem jest też poprawa międzynarodowej konkurencyjności warunków zatrudnienia w spółce.

Łączna liczba uprawnień przyznanych w programie motywacyjnym A nie przekroczy 1,5 mln sztuk, a w programie motywacyjnym B 3,5 mln sztuk, w tym członkowie zarządu mogą otrzymać maksymalnie 1,75 mln uprawnień do akcji nowych emisji.

W grudniu zeszłego roku walne zgromadzenie CD Projekt podjęło uchwałę o wprowadzeniu planu motywacyjnego na lata 2023-2027. Program motywacyjny miał być realizowany w drodze przyznawania imiennych warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia nie więcej niż 5.003.694 akcji zwykłych na okaziciela serii N. Uprawnienia w ramach programu motywacyjnego planowano przyznawać w 5 oddzielnych etapach w latach obrotowych 2023-2027.

NWZ przegłosowało uchwałę w sprawie programu motywacyjnego, ale nie przyjęło uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych w celu realizacji programu motywacyjnego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wymagano progu 4/5 głosów, którego projekt tej uchwały nie uzyskał.

Walne zgromadzenie CD Projekt ma też zdecydować o obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu 860.290 akcji własnych nabytych przez spółkę w dniach 5-24 października 2022 roku.

(PAP Biznes), #CDR

pr/ osz/

Zobacz także: CD Projekt SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości