Skrót wiadomości - poniedziałek, 5 czerwca, 17.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 cze 2023, 17:03

Skrót wiadomości - poniedziałek, 5 czerwca, 17.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Scope Ratings obniżył rating Polski w walucie lokalnej i obcej do A z A+. Perspektywa ratingu została zmieniona na stabilną z negatywnej - - podała agencja w raporcie poświęconym Polsce.

Ostatnie dane o CPI wskazują, że inflacja w Polsce jest w mocnym trendzie spadkowym - ocenił minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

Komisja Europejska przedłużyła do połowy września unijny zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika - przekazało PAP źródło unijne.

Minister rolnictwa Robert Telus potwierdza, że otrzymał projekt rozporządzenia KE przedłużający zakaz importu z Ukrainy produktów rolnych do połowy września.

Spada podaż ziarna na rynku rolnym - podała Izba Zbożowo-Paszowa w newsletterze.

Eksport Niemiec w kwietniu wzrósł o 1,2 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po zniżce miesiąc wcześniej o 6,0 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny. Analitycy spodziewali się -2,5 proc.

Eksport z Polski do Niemiec w kwietniu wzrósł o 6,3 proc. rdr - poinformował Federalny Urząd Statystyczny Niemiec w komunikacie.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w maju 57,2 pkt. wobec 56,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 57,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w maju 55.1 pkt. wobec 56,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano wskaźnik na 55,9 pkt.

Wskaźnik zaufania wśród inwestorów w strefie euro w czerwcu wyniósł -17,0 pkt. wobec -13,1 pkt. miesiąc wcześniej - podała grupa badawcza Sentix w komunikacie. Analitycy spodziewali się wskaźnika -15,1 pkt.

Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro spadły o 3,2 proc. w kwietniu licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 1,0 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. Analitycy szacowali: mdm -3,1 proc., a rdr +1,7 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w maju 52,5 pkt. wobec 54,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 52,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w maju 55,2 pkt. wobec 55,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu S&P Global. Wstępnie prognozowano, że indeks wyniesie 55,1 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w maju 54,9 pkt. wobec 53,6 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 55,1 pkt.

Wskaźnik ISM aktywności w usługach w USA w maju spadł do 50,3 pkt., wobec 51,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 51,8 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w maju 54,3 pkt. wobec 53,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 54,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w maju 57,1 pkt. wobec 56,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Analitycy spodziewali się 55,2 pkt.

BUDŻET, DŁUG

BGK w maju wypłacił ok. 3,46 mld zł z perspektywy 2014-20, a sumaryczna kwota z tej perspektywy wzrosła do 327,9 mld zł - podał BGK w komunikacie.

BGK kontynuował w maju wypłaty z nowej perspektywy finansowej 2021-2027 - poinformował BGK.

Bank Gospodarstwa Krajowego nie zorganizuje przetargu sprzedaży obligacji zaplanowanego na 7 czerwca - podał bank w komunikacie.

Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 575,46 mln zł w ramach tzw. suwaka - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe ZUS.

Wartość umów o dofinansowanie z UE w ciągu miesiąca zwiększyła się o 1,2 mld zł - poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek polski program pomocy publicznej o wartości około 346 mln euro (1,5 mld zł) mający na celu wsparcie producentów rolnych w kontekście wojny Rosji z Ukrainą.

SPÓŁKI

Kaczmarski Group stawia na dalszy rozwój komplementarnych usług dla biznesu; ocenia, że obecna sytuacja makroekonomiczna zwiększa obawy przedsiębiorców o utratę płynności, więc firmy coraz częściej szukają informacji o swoich kontrahentach i coraz szybciej przekazują niezapłacone faktury do windykacji – poinformował PAP Biznes Martin Kaczmarski, prezes Kaczmarski Group.

Shoper widzi spowolnienie e-commerce w Polsce w II kwartale i spodziewa się jego utrzymania w ciągu kilku miesięcy. Spółka chce nadal rosnąć mocno ponad rynek i zanotowała w maju dynamiki zbliżone do I kwartału 2023 roku - poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes Marcin Kuśmierz.

Spółka Elektrotim zawarła z PGE Dystrybucja umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy stacji 110 kV "Krasnosielc" gm. Krasnosielc wraz z linią zasilającą 110 kV - podał Elektrotim w komunikacie. Wartość umowy wynosi 21,7 mln zł netto.

Zarząd GPW zaproponuje podczas WZA 26 czerwca wypłatę dywidendy na poziomie 2,70 zł na akcję - poinformowała spółka w projektach uchwał. Na dywidendę ma zostać przeznaczone 98,6 mln zł z zysku za 2022 rok oraz 14,7 mln zł z kapitału rezerwowego.

Juroszek Holding zgłosił na walne zgromadzenie Instalu Kraków projekt uchwały ws. podziału zysku za 2022 rok. Projekt zakłada wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 10,9 mln zł, czyli 1,50 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Przejęcie przez Skarb Państwa pakietu akcji Bogdanki należącego obecnie do grupy Enea powinno nastąpić do końca roku - poinformował PAP Biznes Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

Scanway rozpoczyna ofertę publiczną akcji i planuje zadebiutować na NewConnect w drugiej połowie 2023 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Oferta Apatora została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PGE Dystrybucja na dostawę liczników energii elektrycznej - podał Apator w komunikacie. Wartość oferty, w ramach zamówienia podstawowego, wynosi ok. 113,5 mln zł, a prawo opcji przewiduje możliwość zwiększenia zamówienia o ok. 46,3 mln zł.

Unimot, z zysku osiągniętego w 2022 roku, przeznaczy na wypłatę dywidendy 112,2 mln zł, co daje 13,69 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Polska waluta umacnia się względem euro 4. sesję z rzędu, chwilowo testując 2-letnie maksima 4,47/EUR. Rentowności SPW ponownie idą w dół, na całej długości krzywej, najmocniej w środkowej części. W kolejnych dniach w centrum uwagi polskiego FX i FI pozostanie komunikacja ze strony RPP.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0690 USD i 149,96 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

TOWARY, PALIWA

Ceny miedzi na giełdzie metali LME w Londynie spadają w reakcji na utrzymujące się obawy o słaby popyt na metale w Chinach.. Miedź w dostawach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,5 proc. - po 8.199,00 USD za tonę - podają maklerzy.

ENERGETYKA

Inwestycje w sieci energetyczne muszą przyspieszyć - poinformowała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, nowy pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Dodała, że dużo uwagi wymaga projekt atomowy.

Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych i pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, liczy, że Komisja Europejska jak najszybciej notyfikuje wniosek dotyczący umowy społecznej dla górnictwa. Poinformował, że trwają prace, by do utworzenia NABE doszło jeszcze w tym półroczu.

Nie ma w rządzie konsensusu w sprawie aktualizacji polityki energetycznej – poinformował Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa, poseł Suwerennej Polski.

W maju obroty energią elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii zmalały rok do roku o 10,3 proc. - poinformowała TGE w komunikacie prasowym.

OPINIE, PROGNOZY

Wzrost gospodarczy Polski w 2023 r. wyhamuje do 0,8 proc., w 2024 przyspieszy do 2,7 proc. – prognozują eksperci Europejskiego Kongresu Finansowego (EKF). Średnioroczna inflacja CPI w 2023 r. wyniesie 12,8 proc., a na koniec br. wskaźnik wyniesie 9,3 proc.

W I połowie 2023 r. prognozy inflacji były w większości przeszacowane względem faktycznych odczytów, a przez techniczne zawiłości statystyczne w II poł. roku CPI może być z kolei niedoszacowana przez prognostów - oceniają ekonomiści Citi Handlowego.

Eksport z Polski w kwietniu 2023 r. wzrósł o 1,5 proc. rdr, a mdm o spadł o 13,0 proc. do 26,109 mld euro - wynika z analizy ekonomistów Krajowej Izby Gospodarczej. W ocenie KIG, w 2023 r. nie uda się utrzymać rekordowo wysokiego tempa wzrostu aktywności eksportowej.

Synchronizacja polityki fiskalnej i monetarnej w walce z inflacją w praktyce jest trudna, w takiej sytuacji tym bardziej istotna jest wiarygodność i niezależność banków centralnych - ocenili uczestnicy panelu podczas Europejskiego Kongresu Finansowego.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Zysk netto ubezpieczycieli w I kwartale 2023 r. wyniósł 2,25 mld zł, czyli był o 192 proc. większy niż przed rokiem - podała w poniedziałek Polska Izba Ubezpieczeń.

Dynamikę kredytów dla firm w '22 napędzało kilka firm zaciągających wysokokwotowe kredyty związane z wysokimi cenami energii - podaje resort finansów tłumacząc wysokie wpływy z tytułu tzw. podatku bankowego.

MF skierował do konsultacji projekt rozporządzenia zmieniającego warunki emisji obligacji hurtowych w związku z wejściem wskaźnika WIRON.

Polski sektor bankowy jest przygotowany na negatywny wyrok TSUE w sprawie C-520/21, dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu CHF. UKNF finalizuje prace nad założeniami ustawowego rozwiązania problemu kredytów frankowych - poinformował przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski.

Instytutu Rynku Finansowego rozpoczął proces publicznych konsultacji dot. zaprzestania opracowywania wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WKF - podano na stronach internetowych IRF. Jeżeli w wyniku konsultacji potwierdzona zostanie zasadność likwidacji WKF może to nastąpić z dniem 30 IX 2023 r.

Komisja Nadzoru Finansowego spodziewa się, że kolejne banki wprowadzą do oferty kredyty hipoteczne oparte o wskaźnik WIRON - ocenia przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski.

Import używanych aut do Polski w maju spadł o 4,2 proc. rdr do 66.658 sztuk - podał instytut Samar.

Mediana ceny auta używanego wzrosła w maju w Polsce do 29,9 tys. zł, czyli o 1 tys. zł - podał AURES Holdings, operator międzynarodowej sieci autocentrów AAA AUTO.

WYDARZENIA Z KRAJU

Na pewno będzie trzeba poważnie się zastanowić nad dalszym losem tej nowelizacji - mówił sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o dalsze losy projektu noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed TK.

PiS nie będzie chciał procedować prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich, a jeśli nawet trafi on pod obrady Sejmu to "i tak tego nie uchwalą"- ocenił w poniedziałek w radiu RMF FM szef klubu KO Borys Budka.

Wniosek o wotum nieufności ministra Błaszczaka został już złożony - powiedział poniedziałkowej "Rzeczpospolitej" poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Chodzi o pozostałości po pocisku, które zostały odnalezione w lesie pod Bydgoszczą.

Prezydent Andrzej Duda nie zmienił zdania w sprawie komisji do badania rosyjskich wpływów; prezydent uważa, że powinna ona powstać; za podpisaniem ustawy i prezydenckim projektem nowelizacji ustawy stoją te same argumenty – podkreśliła w rozmowie z portalem i.pl minister w KPRP Małgorzata Paprocka.

Zakończyły się czynności dyscyplinarne dotyczące zdarzenia w Dawidach Bankowych - przekazał PAP rzecznik KSP nadkom. Sylwester Marczak. Jak ustaliła PAP wobec jednego funkcjonariusza umorzono postępowanie, bo przeszedł na emeryturę. Natomiast drugi poniósł odpowiedzialność dyscyplinarną. Dwóch policjantów na początku roku wioząc nastolatki rozbili radiowóz w Dawidach Bankowych.

Artur R., podejrzany o zabójstwo psycholożki, funkcjonariuszki Służby Więziennej w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, był w chwili czynu poczytalny – uznali biegli, którzy w warunkach szpitalnych przeprowadzili jego obserwację psychiatryczną. Do prokuratury dotarła właśnie opinia biegłych – dowiedziała się PAP.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w ogłoszonym w poniedziałek wyroku uznał, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo Unii.

Ukraina jest gotowa zaakceptować Chiny w roli mediatora w procesie negocjacji, jednak tylko w przypadku, jeżeli Pekin skłoni Moskwę do wycofania wojsk ze wszystkich okupowanych przez nią ukraińskich terytoriów - powiedział w poniedziałek minister obrony Ołeksij Reznikow w wywiadzie dla singapurskiego dziennika "The Straits Times".

Brytyjska stacja Sky News ujawniła w poniedziałek pochodzący z 14 września 2022 r. dokument, który najprawdopodobniej, jest kontraktem na dostawę przez Iran do Rosji różnego rodzaju próbek pocisków artyleryjskich i czołgowych na kwotę 1,013 mln dolarów.

Najemnicy z rosyjskiej Grupy Wagnera w maju br. starli się w rejonie Bachmutu z żołnierzami rosyjskich sił zbrojnych i ogłosili, że zatrzymali pijanego podpułkownika - podał w poniedziałek niezależny portal Meduza powołując się na służby prasowe Prigożyna.

Na anektowanym Krymie ktoś zhakował kilka kanałów telewizyjnych i puścił nagranie o ukraińskich siłach zbrojnych - poinformował w niedzielę rzecznik odeskiej administracji Serhij Bratczuk.

Ponad 100 osób zostało aresztowanych w niedzielę w Rosji w trakcie licznych akcji wsparcia dla przebywającego w kolonii karnej opozycjonisty Aleksieja Nawalnego z okazji jego 47. urodzin - podała organizacja praw człowieka OVD-Info.

Kilku kandydatów Partii Republikańskiej (GOP) zaatakowało w weekend byłego prezydenta USA Donalda Trumpa za przekazanie gratulacji dyktatorowi Korei Północnej Kim Dzong Unowi z okazji wybrania jego kraju do Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Trump zamieścił gratulacje dla Kim Dzong Una w piątek na Truth Social - amerykańskim serwisie społecznościowym, uruchomionym w 2022 r. przez Trump Media&Technology Group.

Prawie 80 dziewcząt zostało zatrutych i trafiło do szpitali w wyniku dwóch oddzielnych ataków na szkoły podstawowe na północy Afganistanu - przekazał Mohammad Rahmani, szef władz oświatowych prowincji Sar-e Pol, w której doszło do niewyjaśnionych zatruć.

Jeśli głośne życie nocne na ulicach i placach ma negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców okolicznych domów, mają oni prawo do odszkodowania od władz miasta - orzekł włoski Sąd Najwyższy. Po ponad 10 latach zakończył tym samym batalię, jaką prowadziło małżeństwo z centrum Brescii na północy Włoch.

Policja zatrzymała 73-letniego właściciela firmy z Oegstgeest w centralnej Holandii, który wypłacił 19 mln euro dywidendy rosyjskiej spółce, znajdującej się na liście sankcyjnej - poinformowała służba dochodzeniowa holenderskiej administracji podatkowej i celnej (FIOD). Jak podała FIOD, mężczyzna został zatrzymany, a jego domy i siedziby spółek w Haarlemmermeer i Hadze zostały przeszukane. „Zabezpieczone zostały dokumenty oraz komputery” – cnapisano w komunikacie.

W ubiegłym roku kontrola ruchu lotniczego odnotowała rekordową liczbę 94 000 prywatnych lotów startujących w Niemczech. Zieloni w Bundestagu domagają się wyższych kosztów lotów prywatnymi odrzutowcami, które przynoszą "szkody dla zdrowia, klimatu i środowiska”. (PAP Biznes)

asa/ ana/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości