Bank Handlowy chce wypłacić 9 zł dywidendy na akcję (opis) | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 mar 2023, 18:03

Bank Handlowy chce wypłacić 9 zł dywidendy na akcję (opis)

Zarząd Banku Handlowego rekomenduje, by przeznaczyć na dywidendę kwotę 1,18 mld zł, czyli 9 zł na akcję - poinformował bank w komunikacie. Proponowana kwota dywidendy stanowi 75 proc. jednostkowego zysku netto Banku Handlowego za 2022 rok.

Na kapitał rezerwowy Bank Handlowy chce przeznaczyć 393,4 mln zł.

Zarząd banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na 8 maja, a termin jej wypłaty na 15 maja.

Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za 2022 rok zostanie podjęta przez walne zgromadzenie banku.

Przed rokiem Bank Handlowy wypłacił 5,47 zł dywidendy na akcję.

Bank poinformował w piątek, że otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zalecenia dywidendowego. Zgodnie z pismem, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. bank, w zakresie podstawowych kryteriów polityki dywidendowej banków komercyjnych na 2023 r., spełniał wymagania kwalifikujące do wypłaty do 100 proc. dywidendy z zysku wypracowanego w 2022 roku.

W piśmie KNF również wskazał, że po uwzględnieniu jakości portfela kredytowego banku, mierzonej udziałem należności niepracujących w łącznym portfelu należności sektora niefinansowego, z uwzględnieniem instrumentów dłużnych, stopa możliwej wypłaty dywidendy, z uwagi na dobrą jakość kredytową, pozostała na poziomie 100 proc.

Jednocześnie, uwzględniając niepewność dotyczącą sytuacji makroekonomicznej, mając na celu zapewnienie stabilności działania banku w kolejnych okresach, jak również jego dalszy rozwój, KNF zaleciła Bankowi Handlowemu ograniczenie ryzyka występującego w działalności banku poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz wykupów akcji własnych.

Uwzględniając oczekiwania KNF, dynamiczne zmiany w otoczeniu sektora bankowego oraz regulacje w zakresie minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) dla grupy Banku Handlowego, zarząd w dniu 17 marca 2023 roku podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia na wypłatę dywidendy 75 proc. jednostkowego zysku netto za 2022 rok.

(PAP Biznes), #BHW

pr/ asa/

Zobacz także: Bank Handlowy SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości