GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 mar 2023, 18:13

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

Uchwała Nr 223/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW obligacji strukturyzowanych wyemitowanych przez UNICREDIT BANK AG

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 1 i § 2 ust. 1 Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 21 marca 2023 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym obligacje strukturyzowane wyemitowane przez UNICREDIT BANK AG w ramach 1 (jednej) serii obligacji, o której mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie obligacji tej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”, rejestrowane przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla obligacji tej serii;

2) notować obligacje strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla obligacji tej serii;

3) notować obligacje strukturyzowane, o których mowa w pkt 1), w segmencie instrumentów strukturyzowanych bez dźwigni (Segment B).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 223/2023

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 17 marca 2023 r.

Lp.Kod ISIN obligacjiNazwa skrócona obligacjiWolumen emisji
1.DE000HVB7H41UCXXALEP03257.633

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości