GPW: Komunikat - KREDYT INKASO | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 kwi 2024, 17:46

GPW: Komunikat - KREDYT INKASO

Komunikat Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 kwietnia 2024 r. (CATALYST)

W związku z Uchwałą Nr 437/2024 Zarządu Giełdy z dnia 2 kwietnia 2024 r. Giełda Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że dzień ostatniego notowania obligacji na okaziciela serii

S1 (KRI0328) wyemitowanych przez KREDYT INKASO S.A., o wartości nominalnej 100 EUR (sto euro)

każda i terminie wykupu 27 marca 2028 r., oznaczonych kodem „PLKRINK00337”, planowany jest na

20 marca 2028 r.

kom mra

Zobacz także: Kredyt Inkaso SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości