GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 12 emitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 kwi 2024, 17:40

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 12 emitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

Uchwała Nr 438/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst hipotecznych listów zastawnych na okaziciela serii 12 emitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A.

§ l

Na podstawie § 3 ust. l, § 3a ust. l i 2, §5 oraz § 8 ust. l i 2 Regulaminu Giełdy,

Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym

na Catalyst do 2.000 (dwa tysiące) hipotecznych listów zastawnych

na okaziciela serii 12 emitowanych przez PKO BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości

nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) każdy - z dniem rejestracji tych

listów zastawnych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości