Skrót wiadomości - wtorek 2 kwietnia, 21.15 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 kwi 2024, 21:17

Skrót wiadomości - wtorek 2 kwietnia, 21.15

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w marcu wyniósł 48,0 pkt. wobec 47,9 pkt. w lutym - podał S&P Global.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 r. wyniósł 5,1 proc. PKB wobec deficytu 3,5 proc. PKB w 2022 r., po korekcie - podał we wstępnym szacunku Główny Urząd Statystyczny.

W sektorze finansowym można zauważyć pewne sygnały poprawy koniunktury - wynika z badania Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH.

Opracowywane przez GUS zegary koniunktury, zarówno równoległy jak i wyprzedzający, znajdowały się w styczniu w fazie ożywienia - podał GUS.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 46,1 pkt. wobec 46,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie oczekiwano 45,7 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 41,9 pkt. wobec 42,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano, że indeks wyniesie 41,6 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 46,2 pkt. wobec 47,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w II wyliczeniu. Wstępnie szacowano 45,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w marcu 50,3 pkt. wobec 47,5 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w II wyliczeniu. Wstępnie oczekiwano 49,9 pkt.

Inflacja wg HICP w Niemczech w marcu wyniosła 2,3 proc. rdr wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej - podało niemieckie biuro statystyczne we wstępnym wyliczeniu. Oczekiwano +2,4 proc.

Zamówienia w przemyśle amerykańskim w lutym wzrosły o 1,4 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA. Analitycy szacowali, że zamówienia wzrosną o 1,1 proc. mdm.

BUDŻET, DŁUG

Zadłużenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na koniec 2023 roku wyniosło 170,03 mld zł wobec 168,7 mld zł na koniec III kwartału - podało w komunikacie Ministerstwo Finansów.

W resorcie rolnictwa przygotowano rozporządzenie dotyczące dopłat do sprzedaży zbóż; konsultowane jest ono z rolnikami - wynika z wtorkowej wypowiedzi wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka.

SPÓŁKI

Allegro Sp. z o. o., spółka zależna Allegro, zawarła 2 kwietnia umowę o współpracy z Ruchem, oferującym usługi dostaw Orlen Paczka - podała spółka w komunikacie.

mPay i ukraiński MTB Bank podpisały list intencyjny o zawarciu umowy na objęcie nowej emisji akcji mPay - poinformowała mPay w komunikacie prasowym.

Zarząd Grodna ocenia, że w roku obrotowym 2024/2025 warunki rynkowe pozwolą na osiągnięcie wyższych dynamik sprzedaży - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Do końca marca 2025 r. Grodno przyjmie nową strategię.

Grupa Izoblok otrzymała od Autoneum Poland nominacje do projektów na produkcję seryjną części samochodowych z tworzywa EPP - poinformował Izoblok w komunikacie.

Dadelo szacuje przychody ze sprzedaży w I kwartale 2024 roku na 53,1 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 84 proc. - podała spółka w komunikacie.

QubicGames rozpoczął przegląd opcji strategicznych w spółce zależnej Untold Tales. Rozważane jest m.in. pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego dla spółki, zbycie części lub całości posiadanych akcji bądź inna transakcja, która może skutkować zmianą struktury akcjonariatu Untold Tales - podał QubicGames w komunikacie.

Hortico wypłaci z kapitału zapasowego 0,20 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Łącznie na ten cel trafi 2,58 mln zł.

PKP Intercity liczy, że przewiezie w 2024 roku 75-77 mln pasażerów - poinformował na Platformie X wiceprezes spółki Tomasz Gontarz.

Przychody z gier spółki Huuuge Games na platformach Apple i Google w marcu wyniosły ok. 14 mln USD - szacuje portal Sensor Tower.

Przychody z gier spółki Ten Square Games na platformach Apple i Google w marcu wyniosły ok. 5 mln USD - szacuje portal Sensor Tower.

Wynik finansowy zakładów ubezpieczeń w 2023 roku wzrósł o 66,9 proc. rdr - podał GUS.

ZE PAK otrzymał 5 lutego warunki przyłączenia do sieci instalacji fotowoltaicznej o mocy 276 MW.

Fundacja Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna wraz z Juroszek Holding i Zbigniewem Juroszkiem zawiększyli zaangażowanie w Asbisie do 5,04 proc. głosów na WZ Asbisu - poinformowała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego złożyła do organów ścigania zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa manipulacji w obrocie akcjami spółki mPay - poinformowała Komisja w komunikacie.

Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec pierwszego kwartału 2024 r. wyniosła 1.996,6 tys. szt. - podała spółka w komunikacie.

Text szacuje, że na koniec marca 2024 r. wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) grupy ze wszystkich produktów wyniosła 6,66 mln USD, oznacza to wzrost o 4,1 proc. w stosunku do stanu sprzed roku i wzrost o 2,6 proc. w stosunku do stanu na koniec 2023 r. - podała spółka w komunikacie.

Sanok Rubber Company zamknął transakcję zakupu spółki Teknikum Yhtiöt Oy - podał Sanok w komunikacie.

WALUTY

Kurs EUR/PLN wciąż pozostaje stabilny, w okolicach 4,30, natomiast złoty lekko umocnił się wobec dolara, do poniżej 3,99. Rentowności obligacji skarbowych rosną o kilka punktów bazowych, w ślad za wzrostem dochodowości papierów amerykańskich i niemieckich. Zdaniem ekonomistów, ryzykiem dla złotego jest obecnie możliwość pogorszenia nastrojów na rynkach globalnych. Rentowności w dłuższym, kilkumiesięcznym terminie mogą spadać.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0749 USD i 163,01 JPY- podał bank na swojej stronie internetowej.

OPINIE, PROGNOZY

Ankietowani przez PAP Biznes ekonomiści ustabilizowali oczekiwania na skalę obniżek stóp procentowych przez RPP i spodziewają się, podobnie jak przed miesiącem, jednego cięcia w 2024 r. o 25 pb. - w IV kw. W całym 2025 r. prognozowane obniżki wynoszą łącznie 100 pb., bez zmian mdm - wynika z najnowszego konsensusu.

W 2024 r. deficyt fiskalny prawdopodobnie osiągnie swój szczyt, ale wyraźnej konsolidacji wciąż nie widać; co więcej, reforma składki zdrowotnej uszczupli planowane przychody NFZ - oceniają ekonomiści Banku Pekao.

Wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w marcu wzrósł do 48,0 pkt. z 47,9 pkt. w lutym. Ekonomiści wskazują, że globalne symptomy ożywienia przemysłu są mniej widoczne w Polsce z uwagi na bliskie powiązania z niemieckim rynkiem, gdzie sytuacja wygląda niekorzystnie.

Plan podaży SPW na drugi kwartał implikuje, że na koniec czerwca zabezpieczonych zostanie około 75 proc. potrzeb pożyczkowych budżetu - szacują ekonomiści Citi Handlowego.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do internetu o przepustowości łącza wynoszącej co najmniej 100 Mb/s wyniósł na koniec 2023 roku 79,64 proc. - podał UKE w raporcie.

Sprzedaż węgla w Polsce w lutym wyniosła 3,2 mln ton wobec 3,99 mln ton w styczniu i 3,92 mln ton w lutym 2023 roku - podała Agencja Rozwoju Przemysłu, która analizuje rynek węgla.

Ceny węgla energetycznego spadły w lutym o 4,1 proc. mdm, a dla rynku ciepła wzrosły o 0,1 proc. - wynika z analizy indeksów cenowych, tworzonych wspólnie przez Agencję Rozwoju Przemysłu i Towarową Giełdę Energii.

Branża ochroniarska narzeka na wzrost płacy minimalnej, zachęca klientów do rozmów o waloryzacji umów - podał Polski Związek Pracodawców Ochrona.

Sprzedaż nowych mieszkań na 7 największych rynkach w Polsce w I kwartale 2024 r. wyniosła 12,4 tys. (+14 proc. rdr, -7 proc. kdk) - wynika z danych Otodom Analytics.

Ustanowienie nadzoru KNF nad działalnością podmiotów obsługujących kredyty oraz zasad udzielania im zezwoleń na prowadzenie działalności - to niektóre z proponowanych rozwiązań w projekcie MF nowej ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów.

Duże podmioty z branży wierzytelności, w tym notowane na GPW, znacząco odczują proponowane nowe regulacje na tym rynku - ocenia Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami, w opinii do projektu ustawy o podmiotach obsługujących kredyty i nabywcach kredytów, wdrażającej m.in. przepisy UE w zakresie kredytów zagrożonych.

Po dobrym początku dnia i wzrostach głównych indeksów o ok. 1 proc., popołudnie przyniosło na warszawski parkiet lekkie schłodzenie nastrojów. Główne wskaźniki zakończyły dzień blisko poziomów odniesienia, za wyjątkiem mWIG40, który zwyżkował o 1,1 proc. CD Projekt, który początkowo zyskiwał ok. 5 proc., na zamknięciu został przeceniony o 1 proc. Silne były spółki energetyczne. KGHM wzrósł o 3,8 proc.

Magazyn "Forbes" ogłosił nową listę miliarderów; jest na niej aż 2781 pozycji, o 141 więcej niż w roku poprzednim, podkreślił we wtorek portal telewizji CBS. Wśród osób, których majątek szacowany jest na co najmniej miliard dolarów, znalazło się ośmiu Polaków, z których najbogatszy zajmuje 398., a najmniej zasobny 1945. pozycję.

Turecki koncern Arcelik sfinalizował transakcję, w efekcie której powstała nowa spółka Beko Europe - poinformowano w komunikacie spółki. Beko Europe powstało w wyniku zamknięcia transakcji Whirlpool w Europie. W nowej spółce 75 proc. udziałów należy do Beko B.V, a 25 proc. do Whirlpool Corporation.

WYDARZENIA Z KRAJU

Przygotowanie ewentualnych wniosków o uchylenie immunitetu parlamentarzystom - w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości - to "kwestia co najmniej tygodni" - przekazała we wtorek Prokuratura Krajowa, pytana przez PAP o analizy prokuratorów w tej sprawie.

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że poprosi prokuratora generalnego, szefa MS Adama Bodnara o przeanalizowanie możliwości wznowienia postępowania ws. wyjaśnienia okoliczności śmierci Barbary Blidy. Rzecznik PG wyjaśnia, że wznowienie wymaga m.in. ujawnienia "nowych istotnych faktów".

Rzecznik MSZ Paweł Wroński przekazał PAP we wtorek rano, że resort dyplomacji weryfikuje w trybie pilnym doniesienia dotyczące śmierci polskiego wolontariusza w Strefie Gazy. Zwróciliśmy się do ambasady i sił zbrojnych Izraela z prośbą o wyjaśnienia - poinformował.

Polska powinna się domagać nie tylko odszkodowania dla rodziny Polaka, który zginął w ataku na konwój humanitarny, ale też ścigania tej zbrodni wojennej, bo jeżeli ktoś strzela do cywilów na wojnie, to jest to zbrodnia wojenna - powiedział we wtorek w TVP Info marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Klub PiS ponownie składa w Sejmie projekt ustawy przywracający zerową stawkę VAT na żywność - poinformował we wtorek przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak. Jak podkreślił, celem projektu jest obniżenie cen żywności i utrzymanie inflacji na niskim poziomie.

Zwrócenie się do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara z prośbą o przeanalizowanie możliwości wznowienia postępowania prokuratorskiego ws. wyjaśnienia okoliczności śmierci Barbary Blidy zapowiedział we wtorek wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie ze swoim izraelskim odpowiednikiem Israelem Katzem wezwał do przeprowadzenia bezstronnego śledztwa w sprawie ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy, w którym zginął obywatel Polski - poinformował we wtorek rzecznik resortu Paweł Wroński.

Zdaniem 53,5 proc. badanych zalety członkostwa Polski w UE przeważają nad wadami, według 24,7 proc. wady i zalety się równoważą, a 16,7 proc. twierdzi, że przeważają wady – wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Najwyższa Izba Kontroli skieruje w środę zawiadomienia do prokuratury wobec osób, które brały bezpośredni udział w procesie zakupu środków ochrony indywidualnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Chodzi m.in. o Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina - dowiedziała się PAP w źródłach zbliżonych do NIK.

NIK zawiadamia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez byłego premiera i byłą minister finansów - poinformowała we wtorek Najwyższa Izba Kontroli. Chodzi o działanie na szkodę interesu publicznego - samorządów - m.in. w zakresie przyznawania im wsparcia z rezerwy ogólnej - wyjaśniła NIK.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o ochronie sygnalistów, czyli osób pracujących w sektorze prywatnym lub publicznym i zgłaszających naruszenia prawa związane z pracą. Nowe rozwiązania dostosowują polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej.

Zarzuty prokuratury dotyczące Fundacji Profeto związane są m.in. z jej katolickim charakterem - uważają politycy Suwerennej Polski. Prokuratura Krajowa odpowiada, że charakter Fundacji Profeto nie ma w tej sprawie żadnego znaczenia.

Do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara wpłynęła we wtorek rezygnacja jednego z wiceprezesów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga sędziego Przemysława Chrzanowskiego - poinformował resort sprawiedliwości. W zeszłym tygodniu Bodnar wszczął procedurę odwołania kierownictwa tego sądu.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Prezydent USA Joe Biden odbył we wtorek rozmowę telefoniczną z przywódcą Chin Xi Jinpingiem - podał Biały Dom. Podczas rozmowy prezydent miał m.in. wyrazić rosnące zaniepokojenie wsparciem Pekinu dla rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego oraz działaniami przeciwko filipińskim statkom.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę obniżającą wiek osób podlegających mobilizacji z 27 do 25 lat - wynika z informacji opublikowanych na stronie internetowej ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu).

Szczyt NATO w Waszyngtonie będzie w dużej mierze poświęcony stworzeniu konkretnej "mapy drogowej" dla wejścia Ukrainy do NATO - ogłosił we wtorek szef dyplomacji USA Antony Blinken po spotkaniu ze swoim francuskim odpowiednikiem Stephanem Sejournem. Francuski minister zapowiedział tymczasem zgłoszenie projektu unijnych sankcji wymierzonych w rosyjską propagandę.

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg proponuje utworzenie funduszu dla Ukrainy o wartości 100 miliardów dolarów w ciągu pięciu lat - napisała we wtorek agencja Bloomberg.

Wojskowy dron ostrzelał w poniedziałek konwój z pomocą humanitarną, bo żołnierzom wydało się, że widzą na dachu jednego z samochodów uzbrojoną postać - poinformował izraelski portal Haaretz. W ataku zginęło siedem osób.

Ukraińskie wojsko przy wykorzystaniu autonomicznych dronów kierowanych przez AI uderza w rosyjskie rafinerie, niszcząc najbardziej dochodową gałąź rosyjskiej gospodarki - komentuje CNN we wtorkowej analizie. Drony wspomagane sztuczną inteligencją pozwalają na precyzyjniejsze rażenie odległych rosyjskich celów.

Siły ukraińskie zniszczyły w ciągu ostatniej doby rosyjską stację kierowania dronami i odparły rosyjskie ataki na kilku kierunkach – poinformował we wtorek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) zaatakował fabrykę dronów w rosyjskim Tatarstanie - podał we wtorek portal RBK-Ukraina, powołując się na źródło w HUR. Według tego źródła, atak był wymierzony w fabrykę montującą drony Shahed, które Rosjanie nazywają Gierań-2.

Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności; od teraz obywatele Ukrainy mogą składać roszczenia za wyrządzone przez najeźdźcę szkody w rejestrze mającym siedzibę w Hadzie - ogłosił ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba we wtorek w Hadze podczas konferencji "Sprawiedliwość dla Ukrainy".

Najwyższy Urząd Kontrolny Czech (NKU) opublikował we wtorek raport dotyczący 2023 r, w którym m.in. stwierdza, że kraj jest w niewystarczającym stopniu przygotowany na kryzysy lub nadzwyczajne wydarzenia. Skrytykowano system obrony cywilnej oraz zakupów zbrojeniowych bez przetargów.

Siły rosyjskie coraz częściej wykorzystują pociski balistyczne rozmieszczone na okupowanym Krymie do uderzenia na Ukrainę ze względu na to, że tego typu rakiety są trudne do zestrzelenia - poinformowała we wtorek rzeczniczka wojsk ukraińskich na południu kraju pułkownik Natalia Humeniuk.

Siedmioro pracowników organizacji humanitarnej World Central Kitchen (WCK), w tym z Polski, zginęło w izraelskim ataku w Strefie Gazy. Organizacja zawiesiła działalność w regionie – poinformowała WCK, która ma siedzibę w USA.

Rzecznik armii izraelskiej Daniel Hagari oświadczył we wtorek, że śmierć zagranicznych wolontariuszy w Strefie Gazy będzie przedmiotem śledztwa. Organizacja humanitarna World Central Kitchen (WCK) podała, że siedmioro członków jej zespołu, w tym obywatel RP, zginęło w ostrzale izraelskim.

Prezydent USA rozmawiał we wtorek z szefem organizacji World Central Kitchen, Jose Andresem, i przekazał mu kondolencje z powodu śmierci wolontariuszy WCK w wyniku izraelskiego ataku. Biały Dom wyraził "oburzenie" z powodu incydentu i domaga się jego wyjaśnienia.

Statki dostarczające pomoc do Strefy Gazy zostały zawrócone na Cypr z 240 tonami nierozładowanej żywności; to skutek izraelskiego ataku na wolontariuszy z organizacji World Central Kitchen (WCK), w którym w poniedziałek zginęło siedem osób, w tym Polak - przekazała we wtorek agencja AP, powołując się na władze w Nikozji.

USA nie popierają atakowania przez Ukrainę celów na terytorium Rosji - oświadczyła we wtorek podczas konferencji prasowej w Brukseli stała przedstawiciel Stanów Zjednoczonych przy NATO Julianne Smith.

Siły zbrojne Białorusi rozpoczęły we wtorek manewry w regionach graniczących z Ukrainą oraz Litwą i Polską – poinformowało na Telegramie białoruskie ministerstwo obrony, cytowane przez agencję Reutera.

29 osób zginęło we wtorek w pożarze, który wybuchł podczas prac remontowych w klubie nocnym w Stambule - podał portal Daily Sabah. Według władz ofiary śmiertelne to osoby, które pracowały w lokalu.

Uczeń zginął w strzelaninie, do której doszło we wtorek rano w szkole podstawowej w Vantaa pod Helsinkami. Dwoje innych uczniów, którzy zostali postrzeleni, jest obecnie w stanie ciężkim - przekazała fińska policja.

Papież Franciszek zaapelował o poszanowanie godności kobiet i wezwał rządy na świecie, by działały na rzecz wyeliminowania dyskryminujących je praw. "Szanujmy kobiety. Szanujmy je w ich godności, w ich prawach podstawowych. Jeśli tego nie zrobimy, nasze społeczeństwo nie pójdzie naprzód” - podkreślił.

Wybrzeże Kości Słoniowej, które jest największym producentem ziarna kakaowego na świecie, od wtorku podniesie jego cenę o 50 proc, z 1000 do 1500 franków CFA (z 1,65 do 2,47 USD) za kilogram - podał w poniedziałek portal Abidjan, powołując się na źródła w firmach eksportowych.

Korea Północna przeprowadziła we wtorek rano czasu lokalnego test rakiety balistycznej, która została wystrzelona w kierunku Morza Japońskiego – podała agencja informacyjna Yonhap, powołując się na południowokoreańskie wojsko.

Donald Trump wpłacił w poniedziałek 175 mln dolarów jako kaucję w sprawie o oszustwo cywilne. Były prezydent USA uniknie w ten sposób przejęcia jego aktywów przez władze stanowe w związku z ogłoszonym w lutym wyrokiem, skazującym go na zapłatę 454 mln dolarów.

W Teksasie (USA) stwierdzono przypadek zarażenia się ptasią grypą od zakażonych krów mlecznych. To pierwszy przypadek przeniesienia wirusa H5N1 między człowiekiem a innym ssakiem – informuje New Sicientist.

Według analizy agencji Reutera najwięksi darczyńcy skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) należą do tej części społeczeństwa, która najwięcej zyskała na rozwoju niemieckiej gospodarki. Większość z nich to starsi ludzie, którzy mają duże oszczędności i nie boją się otwarcie deklarować swoich poglądów - analizuje agencja.

Liczba ofiar przemocy w związkach na Węgrzech podwoiła się w ciągu pięciu lat – wynika z danych węgierskiej policji cytowanych przez portal Atlatszo. Jedną z ofiar miała być była ministra sprawiedliwości Judit Varga, która w przeszłości krytykowała konwencję stambulską.

(PAP Biznes)

ana/ gor/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości