Grupa Dom Development zrealizowała wszystkie cele ESG zakładane na 2023 rok | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 kwi 2024, 10:31

Grupa Dom Development zrealizowała wszystkie cele ESG zakładane na 2023 rok

Dom Development konsekwentnie realizuje cele wyznaczone w Strategii ESG „DOM 2030”. Grupa wdrożyła wszystkie założenia przyjęte na 2023 rok: rozpoczęto wprowadzanie Zielonej Karty Inwestycji (już 83% rozpoczętych projektów było zgodnych z tym wewnętrznym standardem), we wszystkich miastach, w których działa deweloper, uruchomiony został Program „Jesteśmy Fair” oraz opracowano lokalne strategie CSR, a w Radzie Nadzorczej firmy zasiadało 40% kobiet. Jak wynika z raportu niefinansowego za 2023 rok, Grupa zrealizowała wiele szeroko zakrojonych inicjatyw ekologicznych, społecznych i zarządczych, które mają umożliwić osiągnięcie celów strategicznych na kolejne lata. W 2023 roku Grupa m.in.:

  • zasadziła na terenach swoich osiedli, a także na terenach miejskich ponad 95 tys. drzew i krzewów, a także blisko 44,5 tys. bylin, pnączy i traw ozdobnych,
  • zwiększyła udział źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii z 7% w 2022 roku do ponad 12%,
  • zamontowała instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 179,85 kWp,
  • zwiększyła wydatki na działalność dobroczynną z 2,3 mln zł w 2022 do 8,3 mln zł, z czego niemal 5 mln zł przeznaczono na pomoc osobom dotkniętym wojną w Ukrainie,
  • o blisko 70% zwiększyła wydatki na BHP.

– Za nami kolejny rok wdrażania Strategii ESG „DOM 2030”, która powstała w połowie 2022 roku. Zrealizowaliśmy wszystkie zawarte w niej cele, założone na ten okres. To jednak nie wyczerpuje naszych ambicji. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze wiele pracy przed nami. Jestem jednocześnie głęboko przekonany, że obraliśmy właściwy kierunek. Jako lider polskiego rynku mieszkaniowego czujemy się odpowiedzialni za społeczności i ekosystemy aglomeracji, w których działamy. Na kolejne lata postawiliśmy sobie następne cele i jesteśmy na dobrej drodze, by je zrealizować – mówi Mikołaj Konopka, Członek Zarządu Dom Development S.A. ds. ESG.

Raport ESG Grupy Dom Development za 2023 rok obejmuje trzy obszary: „DOM w zgodzie z naturą”, czyli minimalizację wpływu na środowisko i wspieranie miejskiej bioróżnorodności, „DOM to ludzie”, który pokazuje, jak firma wspiera lokalne społeczności oraz „DOM na solidnych fundamentach” informujący o standardach zarządzania organizacją.

„DOM w zgodzie z naturą”

Na deweloperach spoczywa coraz większa odpowiedzialność związana z wpływem budowy oraz budynków i ich eksploatacji na środowisko, zdrowie i komfort mieszkańców oraz z kształtowaniem przestrzeni miejskiej.

– Dążenie do stopniowej redukcji emisyjności w budownictwie to długi i bardzo wymagający proces. Naszym celem jest redukcja emisji CO2 o 30% w zakresie 1 i 2 do 2030 roku w przeliczeniu na lokal w budowie. By zmniejszać emisyjność naszych budynków, stopniowo zwiększamy wykorzystanie w realizowanych projektach niskoemisyjnego betonu i staramy się poprawiać efektywność energetyczną w transporcie do i na terenie naszych inwestycji. Największe znaczenie ma jednak emisja związana z użytkowaniem osiedli wybudowanych przez Grupę Dom Development w całym cyklu ich życia – mówi Mikołaj Konopka.

Dlatego tam, gdzie jest to możliwe, deweloper wykorzystuje działania adaptacyjne, które pomagają tworzyć odporny ekosystem – wykonuje zielone dachy, instaluje fotowoltaikę oraz własne źródła ciepła, a także dba o retencję wody, czy o zwiększanie różnorodności biologicznej na osiedlach.

W ubiegłym roku Grupa zakupiła prawie 4000 MWh energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na budowach, co spowodowało wzrost udziału OZE w całkowitym zużyciu energii z 7 do 12%. Dodatkowo, zgodnie z deklaracją realizacji projektów rewitalizacyjnych, które mają na celu odzyskiwanie „zapomnianych” obszarów miast, w ubiegłym roku deweloper zbudował ponad 400 mieszkań na zdegradowanych wcześniej terenach, co stanowiło 11% wszystkich przekazanych w 2023 roku lokali. Łącznie od 2022 roku takich lokali powstało już 967.

Grupa od 2023 roku wdraża na swoich osiedlach „Zieloną Kartę Inwestycji”, czyli wewnętrzny standard gwarantujący optymalny zestaw korzyści dla mieszkańców i otoczenia. Każdy projekt mieszkaniowy przechodzi weryfikację w zakresie spełnienia takich kryteriów jak: atrakcyjna lokalność, zrównoważona konstrukcja, odporny ekosystem oraz dostępność bez barier. W 2023 roku aż 83% rozpoczętych projektów dewelopera spełniało wytyczne Karty.

DOM development esg 1

„DOM to ludzie”

W ramach ESG istotna jest również odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców budynków, a patrząc szerzej – społeczności, których nowe osiedla są ważną częścią. Grupa Dom Development podkreśla, że od 2022 r. każdorazowo przy zakupie gruntu analizuje swoje projekty pod kątem założeń koncepcji miasta 15-minutowego. W ubiegłym roku 86% projektów dewelopera spełniało kryteria tej koncepcji.

Podejście firmy do kwestii społecznych wskazane zostało w wewnętrznym Programie „Jesteśmy Fair”, który obejmuje trzy obszary odpowiedzialności: za produkt, relacje i lokalną społeczność. Początkowo funkcjonował on w trójmiejskiej spółce z Grupy Dom Development – Euro Styl – a w 2023 roku został zaktualizowany i wdrożony w pozostałych spółkach Grupy w ramach realizacji założeń Strategii ESG „DOM 2030”.

Organizacja podsumowała także swoje zaangażowanie w działania CSR. Łącznie, w 2023 roku przekazała na cele dobroczynne blisko 8,3 mln zł, co stanowi wzrost o 250% r/r. Niemal 5 mln zł przeznaczono na pomoc osobom dotkniętym wojną w Ukrainie, w tym na dwa duże projekty mieszkaniowe, tj. to dom dla uchodźców wewnętrznych w Irpieniu pod Kijowem, w którym zamieszkało 19 rodzin oraz placówkę opiekuńczo-wychowawczą w krakowskich Swoszowicach dla 14 dzieci z Ukrainy.

– Czujemy się odpowiedzialni za nasze otoczenie i staramy się dzielić wypracowanymi zasobami. Od wielu lat działamy na rzecz lokalnych społeczności w obszarach edukacji, sportu, aktywizacji osób starszych oraz mieszkalnictwa. Budujemy dodatkową infrastrukturę miejską, wprowadzamy sztukę do przestrzeni publicznej. Wspieramy również osoby, które straciły swoje domy, w tym dzieci i dorosłych dotkniętych wojną w Ukrainie – wylicza Mikołaj Konopka.

Dom Development jako jedyna firma deweloperska na polskim rynku, regularnie podaje do publicznej wiadomości wskaźnik poziomu satysfakcji klienta NPS (Net Promoter Score). W 2023 roku był on rekordowo wysoki i wyniósł 71 punktów.

DOM development

„DOM na solidnych fundamentach”

Zgodnie ze Strategią ESG „DOM 2030”, Dom Development zobowiązuje się do ciągłej pracy w celu zapewnienia jak najwyższego standardu ładu korporacyjnego.

– Fundamentalne znaczenie ma tu w naszej ocenie transparentna, uczciwa komunikacja z interesariuszami, a także zapewnienie zgodności tak z regulacjami, jak i dobrymi praktykami rynkowymi. Dążymy do możliwie najwyższej zgodności z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. W 2023 roku zwiększyliśmy współczynnik zgodności z DPSN 2021 do poziomu 94%, co plasuje nas w pierwszej dziesiątce spółek z indeksu mWIG40 – mówi Mikołaj Konopka.

Ważnym celem na 2023 rok w zakresie ładu korporacyjnego, wskazanym w Strategii ESG „DOM 2030”, był udział kobiet w Radzie Nadzorczej na poziomie co najmniej 30%. Grupa zrealizowała go z nawiązką i obecnie w Radzie Nadzorczej Dom Development S.A. zasiada ponad 40% kobiet.

Dom development esg

Pełna treść raportu niefinansowego Grupy Dom Development za 2023 rok

Źródło: Spółka, #DOM

Zobacz także: Dom Development SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości